Specialist op gebied van

Schenken

Schenken

Door het doen van schenkingen kun je je vermogen laten overgaan op de volgende generatie en/of goede doelen steunen. Door te schenken verklein je het vermogen waardoor je erfgenamen bij je overlijden minder erfbelasting betalen. Degenen die een schenking ontvangen, moeten schenkbelasting betalen als je  meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag. Als je de zeggenschap wilt houden over dat wat je schenkt, zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Ook kun je voorwaarden aan de schenking verbinden zodat deze bij een scheiding niet gedeeld hoeft te worden.

Welke vorm voor de schenking?

Er zijn verschillende manieren om te schenken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een geldbedrag te schenken. Je kunt het geschonken bedrag ook in je portemonnee houden en tegelijkertijd gebruikmaken van de vrijstellingen van de schenkbelasting. Deze schenking wordt daarom ook wel ‘papieren schenking’ genoemd. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in

een notariële akte en het jaarlijks betalen van zes procent rente over het geschonken bedrag. Door deze rentebetaling schenk je in feite belastingvrij extra.

Voorwaarden aan de schenking

Als je (klein)kind te jong is om meteen het bedrag in handen te krijgen, is het verstandig een bewindvoerder te benoemen. Deze bewindvoerder bewaakt het geld voor het (klein)kind tot een leeftijd die je bij de schenking vaststelt. Je zou bijvoorbeeld de vader en/of moeder van je kleinkind als  bewindvoerder kunnen aanwijzen. Als je schenkt aan een kind dat jonger is dan 18 jaar, dan zijn er ook nog andere aandachtspunten waarover de notaris je kan informeren.

Als je een uitsluitingsclausule verbindt aan de schenking, blijft de schenking geheel privé van degene aan wie je schenkt. Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap van degene die de schenking krijgt in een scheiding eindigt, hoeft de schenking niet te worden gedeeld met de ex-partner. Als je wilt dat de schenking na overlijden van je kind ‘in de familie blijft’, kan een tweede trap aan de schenking worden toegevoegd. Door deze tweede trap bepaal je dat alles wat van de schenking over is, na overlijden van je kind, naar je andere (klein)kinderen gaat. Hiermee voorkom je dat de schenking vererft naar de  erfgenamen van je kind en de schenking daarmee mogelijk buiten de familie raakt.

Structureel schenken

Wil je structureel erfbelasting besparen voor je toekomstige erfgenamen? Dan is het verstandig om elk jaar schenkingen te doen. Hiervoor kunnen wij een schenkingsplan maken waarbij rekening wordt gehouden met de vrijstellingen en de tarieven van de schenkbelasting.

Kunnen wij je helpen?

MarkVliet staat voor je klaar!

Kies een van onze kantoren om contact mee op te nemen

Fijnaart Oudenbosch Roosendaal
Terug