Specialist op gebied van

Erfenis

Erfenis

Als iemand uit je omgeving overlijdt, kun je te maken krijgen met een erfenis. Na een overlijden is het afwikkelen van een erfenis niet het eerste waar nabestaanden aan denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden geregeld.

De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen de complete afwikkeling of dat deel dat je  wenst in goede banen leiden.

Vaak moet na het overlijden een verklaring van erfrecht worden gemaakt. Een verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris, waarin staat vermeld wie is overleden, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn en wie de erfenis kan afwikkelen. Meestal wordt een dergelijke verklaring gevraagd door banken of andere instellingen.

De notaris gaat niet alleen na of er een testament is gemaakt, maar controleert ook bij het bevolkingsregister de persoonsgegevens van de overledene en van de erfgenamen.

Verder informeren wij je over de inhoud van het testament en de consequenties die het erven voor iemand heeft. Als er geen testament is, stellen wij aan de hand van de wet vast wie de erfgenamen zijn. Ook

bespreken wij met je of je de erfenis wilt accepteren. Als er meer erfgenamen zijn en het de bedoeling is dat een van hen de erfenis verder afwikkelt, kunnen wij volmachten opstellen. De erfgenaam aan wie volmacht wordt gegeven, kan dan met deze volmachten namens de andere erfgenamen zaken afwikkelen. Is er een executeur dan zal deze in eerste instantie de erfenis afwikkelen.

Met het accepteren van een erfenis – dit wordt in de wet ‘zuiver aanvaarden’ genoemd – wordt een erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Ook als de schulden groter zijn dan de bezittingen. Deze erfgenaam moet dan met zijn eigen geld bijpassen.

Een erfgenaam is niet verplicht een erfenis te accepteren. Er zijn drie keuzes waaruit een erfgenaam kan kiezen:

1. Zuiver aanvaarden van de erfenis

De erfgenaam accepteert de erfenis en krijgt alle plussen én minnen uit de erfenis. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, moet de erfgenaam de schulden uit eigen portemonnee betalen.

2. Beneficiair aanvaarden van de erfenis

De erfgenaam hoeft de schulden niet uit eigen portemonnee te betalen als de erfenis wordt afgewikkeld zoals de wet dat voor beneficiaire aanvaarding voorschrijft. Als er na het betalen van alle schulden van de erfenis nog wat overblijft van de erfenis, is dat voor de erfgenaam. De afhandeling van de erfenis loopt voor een deel via de rechtbank.

3. Verwerpen van de erfenis

De erfgenaam doet hiermee afstand van de erfenis. Als een erfgenaam een erfenis verwerpt, heeft deze geen aanspraak op wat dan ook uit de erfenis. Als een erfgenaam kinderen heeft, dan kan het gevolg van verwerpen zijn dat de kinderen in zijn plaats erven.

Kunnen wij je helpen?

MarkVliet staat voor je klaar!

Kies een van onze kantoren om contact mee op te nemen

Fijnaart Oudenbosch Roosendaal
Terug