Specialist op gebied van

Agrarisch recht

Agrarisch recht

Als agrarisch ondernemer kom je voor ingewikkelde vraagstukken te staan. Hoe regel ik de opvolging? Wat is de beste rechtsvorm voor het bedrijf: maatschap, v.o.f. of b.v.?

Om deze vraagstukken te beantwoorden is specifieke juridische kennis nodig, daarvoor kun je een beroep doen op een specialist: de agri-notaris. De naam agri-notaris mag uitsluitend worden gevoerd door notariskantoren die zijn aangesloten bij de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). De VASN is een vereniging van agri-notarissen, deskundige (kandidaat-)notarissen, notarisklerken en notarieel medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in de notariële agrarische praktijk. Kort gezegd, betekent dit dat de agri-notaris dé specialist is voor alle juridische aspecten waar je als agrarisch ondernemer mee te maken kunt krijgen. Wat ook belangrijk is: de agri-notaris kent de agrarische sector door en door. Dat praat wel zo gemakkelijk; in het overleg met de agri-notaris kun je snel ter zake komen.

Toekomstige oplossingen

De continuïteit van de onderneming is van groot belang. De agri-notaris helpt je om de continuïteit veilig te stellen. De agri-notaris kan onder andere helpen met het regelen van de toetreding tot de maatschap (met voortzettingsbepalingen), het uitvoeren van een bedrijfsoverdracht, het opstellen van agrarische huwelijksvoorwaarden of –partnerschapsvoorwaarden dan wel testamenten met voortzettingsmogelijkheid voor de potentiële bedrijfsopvolger. De agri-notaris kijkt niet alleen naar je eigen belangen en die van je opvolger, maar houdt ook rekening met de belangen van de overige familieleden. Samen werken we toe naar een evenwichtige oplossing.

Kwaliteit verzekerd

Alle agri-notarissen die bij de VASN zijn aangesloten, zijn verplicht om (bij)scholing te volgen. Daarnaast houden agri-notarissen onderling regelmatig bijeenkomsten waar ze hun kennis delen en verbreden. Zo garandeert de VASN dat alle agri-notarissen kwaliteit leveren op basis van actuele kennis van onder andere pachtzaken, kavelruilen, betalingsrechten en agrarische productierechten.

Specialist, gesprekspartner en zakenpartner

De agri-notaris is naast erkend agrarisch specialist ook een belangrijke gesprekspartner voor de overkoepelende organisaties van agrarisch makelaars en rentmeesters. Bovendien heeft de VASN nauwe banden met het Instituut voor Agrarisch Recht in Wageningen en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Door deze waardevolle contacten vergroot de agri-notaris zijn knowhow, waardoor hij je nog beter van dienst kan zijn.

Met zijn agrarische kennis is de agri-notaris ook ‘gekwalificeerd’ zakenpartner voor andere dienstverlenende partijen in de agrarische sector. Accountants, juridisch adviseurs, belastingadviseurs, banken, projectontwikkelaars en (semi-) overheidsinstellingen, zoals de RVO, schuiven regelmatig aan tafel bij de agri-notaris of de VASN voor overleg.

Wat regel je voor het overlijden van jezelf en je partner?

Het bedrijf moet kunnen doorgaan, ook als jezelf of je partner overlijdt. Het is belangrijk dat je hiervoor tijdig maatregelen treft. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de rechtsvorm voor het bedrijf – maatschap, v.o.f. of anders – wordt vastgelegd in een contract. Een andere mogelijkheid is dat je een flexibel agrarisch testament laat opstellen, waarin niet alleen met de regels van het erfrecht maar ook met de fiscale gevolgen van een overlijden rekening wordt gehouden. Ook de huwelijks voorwaarden dienen daarop aan te sluiten. Als je bijtijds de agri-notaris inschakelt, voorkom je onaangename verrassingen.

Wat regel je nog meer voor de continuïteit?

Je moet er niet aan denken maar het kan wél gebeuren: door ziekte of een ongeluk kom je in de situatie dat je zelf (tijdelijk) geen beslissingen meer kunt nemen. In die situatie moet de onderneming toch door kunnen gaan, want daar hangt je inkomen vanaf. Ook hier geldt dat je niet vroeg genoeg maatregelen kunt nemen. De zaken die je wilt regelen en de instructies die je wilt geven, worden door de agri-notaris duidelijk vastgelegd in een ondernemersvolmacht. Zo weet je zeker dat het voortbestaan van de onderneming gewaarborgd is.

Kunnen wij je helpen?

MarkVliet staat voor je klaar!

Kies een van onze kantoren om contact mee op te nemen

Fijnaart Oudenbosch Roosendaal
Terug